STYRET OG SAMARBEIDSUTVALET

Styret skal leia verksemda i samsvar med lover, vedtekter og årsmøte vedtak. Styret kan ta alle avgjerdsler som ikkje gjennom lova eller vedtektene er lagt til andre organ, inkludert vedtekter for drifta av Maurtua Barnehage. Samarbeidsutvalet er eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ. Utvalet er med på drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag og innhald, blant anna gjennom fastsetjing av årsplan.

Styret:

Frode Marton Melng - leiar - 906 007 10

Stine H. Sortland  - medlem -  975 189 36

Ida Margrethe Grov - nestleiar - 415 18 648

Gunn Westre - medlem - 920 23 271

Gro Sjøvold - medlem tilsette - 473 90 391

Lene Sortland Nesse - varamedlem for tilsette - 917 48 789

Brita Marie Servan - varamedlem foreldre -

 

Samarbeidsutvalet:

Britt Mari Farestveit - foreldre

Marit Mathiassen - foreldre

Anne Sortland - varamedlem foreldre

Linda Økland Gjøseter - tilsette

Gro Hege Haldorsen - tilsette

Eleina Grotle - vararepresentant

Svanhild Holme - representant for styret