ÅRSPLAN 2017-2019

Her finn du årsplanen vår 2017-2019, der målsetjinga for barna i barnehagen er LIVSMEISTRING.

Pedagogiske satsingsområder 2017-2019 er:

  1. VENNSKAP OG FELLESSKAP
  2. KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
  3. FYSISK AKTIVITET OG HELSE

Meir om blant anna dette finn du i vedlagte link:

ÅRSPLAN 2017-2019 godkjent 14.08.17