PRISAR Pr. 1. januar 2020

"Pengar" er ikkje alt, men godt å ha likevel. Hugs å samanlikna prisar før du tek i mot barnehageplass!

 

PRIS 5 dagar 4 dagar 3 dagar
1 barn 3110 2488 1866
2 barn (40 % moderasjon) 4976 3981 2986
3 barn (50 % moderasjon) 6531 5225 3919

Det kjem ingen tillegg til denne pris, då mat vogner, bleier og opplevingar er inklduert i prisen.

Ein betalar for elleve månadar i barnehagen. Juli er betalingsfri.