ÅRSPLAN 2019-2021

Her finn du årsplanen vår for åra 2019-2021. Overordna målsetjing er livsmeistring, i tråd med eit av verdigrunnlaga i rammeplanen for barnehagar.

Pedagogiske satsingsområder 2019-2021 er:

  1. VENNSKAP OG FELLESSKAP
  2. KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
  3. HELSE

Progresjonsplanen vår for omsorg, leik, danning og læring, og arbeidet med rammeplanen sine sju fagområder skal ivaretas gjennom arbeidet med dei pedaogiske satsingsområda.

Meir om dette finn du i årsplanen som ligg vedlagt i linken nedafor.

ÅRSPLAN 2019-2021 godkjent 05.09.19