NÅR BARNET ER SJUKT!

Når må barnet vera heime frå barnehagen?

Vedrørande Korona: Følg med på Helsedirektoratet sine sider for oppdaterte retningslinjer!

Folkehelseinstituttet sine generelle anbefalingar for alle sjukdomar seier: 

- Barna bør halde seg heima dersom dei har feber 38,0° C eller høgare, måla med termometer i endetarm.
- Barna bør også halde seg heime dersom dei har svekka allmenntilstand. Det vil sei dersom dei er   uopplagte, slappe og verkar sjuke.

Folkehelseinstituttet har også anbefalingar for spesifikke sjukdomar hos barnet. Dette finn du  meir om på denne linken:

https://nhi.no/familie/barn/barnehage-syke-barn/?page=2