PLANLEGGINGSDAGAR BARNEHAGEÅRET 2020/2021

Her finn du oversikt over planleggingsdagar barnehageåret 2020-2021

Fredag 14. august 2020

Fredag 13. november 2020

Fredag 29. januar 2021

Måndag 1. mars 2021

Fredag 14. mai 2021