PLANLEGGINGSDAGAR BARNEHAGEÅRET 2021/2022

Her finn du oversikt over planleggingsdagar barnehageåret 2021-2022

Fredag 13.08.21

Fredag 12.11.21

Fredag 28.01.22

Onsdag 02.03.22 (skulen sin vinterferie)

Fredag 27.05.22