SØKNADSSKJEMA

Nytt link nedafor for å sende inn søknad. Når du blir tildelt barnehageplass i Maurtua Barnehage, får du eit brev gjennom posten eller på mail. På dette svarbrevet er det ein svarlapp som du må sende inn innan 10 dagar for å stadfesta plassen. (Det kan gå nokre sekund før søknaddskjema vises.)